Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning maakt sinds 2009 deel uit van het auto theorie-examen bij het CBR. Het CBR toetst dit onderdeel in het auto theorie-examen om te kijken of je mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties vroegtijdig kunt opmerken, herkennen en voorspellen. Zo wordt gecontroleerd of je in staat bent om juist te handelen en zo het gevaar af te wenden.
Er is sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie als er een grote kans is dat er een ongeval gebeurt als het gedrag niet wordt aangepast. Erg belangrijk is dan ook dat je het gevaar leert te herkennen, of dat nou buiten of binnen de auto is.

Gevaarherkenning in het theorie-examen

Dit onderdeel van het theorie-examen bestaat uit 25 vragen, die niet voorgelezen worden en waarop slechts drie antwoorden mogelijk zijn: remmen, gas loslaten of niets doen. Bij elke vraag krijg je dus 3 mogelijke antwoorden te zien met een afbeelding van een verkeerssituatie, waarop je binnen 8 seconden antwoord moet geven wat jij in deze verkeerssituatie zou doen. Belangrijk is om goed in de achteruitkijkspiegel te kijken en om de snelheidsmeter goed in de gaten te houden.

Veel examenkandidaten vinden het lastig om het juiste antwoord te kiezen bij de gevaarherkenningsvragen, omdat je het beste antwoord van de drie opties dient te selecteren. In de onderstaande tekst willen we je daarom duidelijk maken wanneer je kiest voor een van deze drie antwoordmogelijkheden: remmen, gas loslaten of niets doen.

Gevaarherkenning oefenen?

Wanneer kies je remmen, gas loslaten of niets doen?

In het algemeen moet je de gevaarherkenningsvragen op het CBR theorie-examen behandelen alsof je ze vrij laat opmerkt. In de praktijk moet je natuurlijk altijd ver vooruitkijken, zodat je tijdig een voorspelling kunt doen van aankomende verkeerssituaties. Gevaarherkenning leer je dan ook niet in een paar uur. Je leert het eigenlijk pas echt als je de nodige kilometers op de weg hebt gemaakt.

» Remmen

Kies voor remmen als je acuut gevaar opmerkt. Er zal iets gebeuren als je niet afremt. Is er sprake van een verkeerssituatie waarbij je relatief hard rijdt, dan rem je:

 • Wanneer je zwakkere of instabiele verkeersdeelnemers tegenkomt
 • Bij tegenliggers op smalle wegen
 • Bij obstakels op de rijbaan
 • Bij het inhalen en tegelijk passeren van tegenliggers
 • Bij onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten
 • In drukke gebieden (bijvoorbeeld rondom scholen)
 • Bij het naderen van een scherpe bocht
 • Bij het ontstaan van files
 • Bij grote snelheidsverschillen

» Gas loslaten

Kies voor gas loslaten als er iets zou kunnen gebeuren. Reageer hierop door het gaspedaal los te laten. Dit komt vaak voor bij de volgende verkeerssituaties:

 • Als je de verkeerssituatie niet vertrouwt
 • Als je de verkeerssituatie niet goed kunt overzien
 • Als er geen direct gevaar is
 • Als de snelheid aangepast is

» Niets doen

Kies voor niets doen als je geen acuut gevaar opmerkt en je geen situatie opmerkt waarbij er iets zou kunnen gebeuren. Dit komt vaak voor bij de volgende verkeerssituaties:

 • Als je de situatie goed kunt overzien
 • Als er geen direct gevaar is
 • Als er voldoende ruimte is om je handelingen uit te voeren
 • Als er een vluchtmogelijkheid is
 • Als er weinig snelheidsverschil is

Meer informatie over het auto theorie-examen?

Wil je meer weten over het auto theorie-examen? Bekijk dan ook eens de volgende pagina's over het auto CBR theorie-examen:

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: