CBR versoepelt coronamaatregelen theorie-examen

Nederland gaat steeds verder open en dat ik ook bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) goed te merken. Zo worden er verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd bij de toetsen en examens. Er gaan ook stapsgewijs nieuwe versoepelingen gelden voor het theorie examen auto. Begin dit jaar kreeg het CBR te maken met een forse achterstand, doordat het door de tweede lockdown niet meer mogelijk was om het examen af te nemen. Inmiddels lijkt er licht aan het einde van de tunnel en is er straks meer mogelijk om meer kandidaten tegelijkertijd het theorie examen af te laten leggen. Daarnaast worden er ook versoepelingen voor andere examens en toetsen aangekondigd.

Versoepelingen 25 september

In Nederland gelden er vanaf 25 september versoepelingen. Door de hogere vaccinatiegraad belanden er minder mensen bij een besmetting in het ziekenhuis. Daarom ziet de overheid weer meer ruimte om meer mogelijk te maken. Zo vervalt de belangrijkste regel: de anderhalve meter. Dat betekent dat kandidaten op de examenlocaties van het CBR geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Het gevolg daarvan is dat meer kandidaten die het theorie examen auto komen afleggen dit tegelijkertijd kunnen doen. Op die manier kan het CBR sneller de achterstanden wegwerken en zal de wachttijd teruglopen.

Bovendien schrapt het CBR de regel dat kandidaten op een examenlocatie mondkapjes moeten dragen. Dit is niet meer nodig. Tijdens het afleggen van het theorie examen waren mondkapjes al niet meer verplicht. Ze moesten alleen nog op bij het lopen door de hal, zoals bijvoorbeeld de gang naar het tafeltje. Dit is nu niet meer nodig; het mondkapje hoeft nergens in het examencentrum nog gedragen te worden. Stapsgewijs zullen er nog meer versoepelingen bij het CBR plaatsvinden.

Meer kandidaten tegelijkertijd in één ruimte

Het CBR was al flink bezig om een inhaalslag voor te bereiden. De wachttijden voor een theorie examen zijn de afgelopen tijd opgelopen tot een maandenlange achterstand. Daardoor spoort het CBR kandidaten aan om zich goed voor te bereiden op het theorie examen auto. Als er namelijk een herkansing moet worden afgelegd, belandt de kandidaat weer achterin de rij en zal het maanden duren totdat hij de herkansing af kan leggen. Bovendien worden er daarmee geen achterstanden weggewerkt. Een goede voorlichting over hoe je het examen in één keer kunt halen was een van de troeven die het CBR had om de achterstand weg te werken.

Naast het opvijzelen van de slagingspercentages heeft het CBR dankzij de versoepelingen van 25 september nu meer mogelijkheden. Voor het theorie examen betekent het afschaffen van de anderhalve meter-regel concreet dat meer kandidaten tegelijkertijd in een ruimte mogen zijn. Op die manier kunnen ook meer kandidaten tegelijkertijd het theorie examen afleggen.

Beperkingen

Dat betekent niet dat bij het CBR nu alle remmen los kunnen en er helemaal geen beperkingen meer gelden. Zo mogen rijinstructeurs bijvoorbeeld nog steeds niet meerijden bij het praktijkexamen. Wel mogen de rijinstructeurs vanaf maandag 4 oktober weer mee met de tussentijdse toets. Dat geldt ook voor het RIS-examen en examens die te maken hebben met faalangst. Voor bijvoorbeeld het praktijkexamen geldt dat er nog steeds een aantal beperkingen zijn.

Zo moet bijvoorbeeld bij de tussentijdse toets door alle aanwezigen in de auto nog een mondkapje worden gedragen. En bij het praktijkexamen is het mondkapje voor de deelnemer en de examinator ook nog verplicht. Het ontvangen van kandidaten van het theorie examen gaat stapsgewijs. Dat betekent dat het CBR niet meteen weer op volle capaciteit gaat draaien. Het CBR doet dit vooral om te voorkomen dat het aantal besmettingen snel weer oploopt en we dan weer terug bij af zijn. Zo zijn de locaties wel toegankelijk voor de kandidaten zelf, maar begeleiders moeten buiten blijven wachten.

Goede voorbereiding

Bij het CBR is er met name voor kandidaten die het theorie examen af gaan leggen dus steeds meer mogelijk. Toch kunnen nog niet alle kandidaten tegelijkertijd examen doen. Om die reden blijft er een wachttijd staan. Het CBR is nog altijd bezig met een inhaalslag en de verwachting is dat het nog wel even zal duren totdat de achterstanden zijn weggewerkt. Zeker als een kandidaat een herkansing moet doen, kan dit lang duren. Daarom is het verstandig van tevoren een goede voorbereiding te hebben. Daarom wordt aangeraden niet te licht te denken over het theorie examen.

Een theorie examen auto leer je het best middels een online online theorieboek. Dit boek is interactief en bevat niet alleen tekst, maar ook foto’s en video’s. Zo kun je beter begrijpen wat er bedoeld wordt. Daarna is het mogelijk om theorie examen te oefenen. Deze oefeningen zijn opgesteld aan de hand van de laatste methodes van het CBR. Zo weet je ongeveer wat je kunt verwachten op het echte examen, en welke zaken nog meer oefening nodig hebben.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: