Fouten maken op het theorie examen

Fouten maken is menselijk. Het is best goed voor te stellen dat een theorie examen doen spannend is en dat je daarom minder goed kan nadenken dan normaal het geval is. Een extra reden om je goed voor te bereiden op het theorie examen.

Er zijn een beperkt aantal vragen die je fout mag hebben bij het theorie examen auto. Voor het motor en bromfiets theorie examen gelden er weer andere regels. Het slagingspercentage ligt al jaren erg laag, wat betekent dat een goede voorbereiding een echte must is.

Slagingspercentage theorie-examens

Het slagingspercentage ligt al jaren onder de 50 procent. Dat betekent dat de helft van alle kandidaten die het theorie examen doet, daar niet in een keer voor slaagt. Vaak wordt er door kandidaten toch te gemakkelijk gedacht over het examen. Wie te veel fouten maakt, slaagt niet. Wie onder het maximumaantal fouten blijft, slaagt wel.

Het theorie examen auto is een van de meest onderschatte theorie examens die het CBR aanbiedt. Alleen voor het brommer theorie examen slagen nog minder mensen. Uit cijfers uit 2016 blijkt dat slechts 40 procent van de kandidaten die het brommer theorie examen deden, slaagden. Met 41,8 procent ligt ook het slagingspercentage voor het theorie examen auto erg laag.

De afgelopen jaren is het er bij het theorie examen auto beter gepresteerd door de kandidaten. Dat komt vooral doordat het CBR de vragen heeft aangepast, waardoor deze gemakkelijker te begrijpen zijn. Er worden andere soorten vragen gesteld en bovendien is het examen nu individueel. Het tijdperk van een grote ruimte waarbij alle kandidaten met een kastje op schoot dezelfde vraag beantwoordden, ligt inmiddels achter ons. Sinds een aantal jaar krijgt de kandidaat een computer toegewezen en krijgt iedereen andere vragen. Dit om fraude tegen te gaan. Daarom ligt het slagingspercentage bij individuele examens rond de 50 procent. De komende jaren zal het slagingspercentage dan ook omhooggaan, zo is de verwachting.

Wel zijn er nog steeds aparte theorie examens waarbij een CBR-medewerker samen met de deelnemer in een aparte ruimte zit. De vragen worden dan door de medewerker voorgelezen en eventueel toegelicht. Deze mogelijkheid is er alleen voor mensen met autisme, ernstige dyslexie of faalangst.

Foute antwoorden

Dan naar het antwoord op de vraag. Het aantal vragen dat je fout mag hebben, is afhankelijk van het theorie examen dat je maakt en de onderdelen waaruit het examen bestaat. Voor het auto theorie examen geldt dat deze bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste bestaat het examen uit het onderdeel gevaarherkenning. Het tweede en tevens laatste deel bestaat uit verkeersregels en verkeersinzicht.

Bij het eerste onderdeel, gevaarherkenning, worden 25 vragen gesteld. In dit onderdeel vraagt het CBR aan de kandidaat wat hij in een bepaalde situatie zou doen. Het gaat hier om simpele multiple choice antwoorden, men kan altijd kiezen uit: remmen, gas loslaten of niets doen. Er worden 25 vragen voor gevaarherkenning gesteld. Daarvan mag de kandidaat er maximaal 12 fout hebben.

Na het onderdeel gevaarherkenning komen er vragen over verkeersregels en verkeersinzicht. De Nederlandse overheid gaat ervan uit dat iedereen die een rijbewijs heeft, voldoende verkeersinzicht heeft en bovendien alle verkeersregels kent. Daarom komen er na het onderdeel gevaarherkenning 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht. Om te slagen, mag je er maximaal 5 vragen fout hebben.

Dit betekent dat wie 13 fouten maakt op gevaarherkenning, maar 5 fouten op de verkeersregels, nog steeds gezakt is. Wie het onderdeel gevaarherkenning met 11 fouten afrondt, mag nog steeds maximaal 5 fouten hebben op de verkeersregels. Dat betekent dat allebeide onderdelen met een voldoende moeten worden afgerond.

Foute antwoorden bij het motor en bromfiets theorie examen

Voor het motor en bromfiets theorie examen gelden andere regels. Bij deze examens krijgt de kandidaat in totaal 50 vragen. Daarvan moeten er tenminste 44 goed beantwoord worden. Men mag maximaal 6 fouten maken. Wie er meer maakt, slaagt niet. Uit de praktijk blijkt dat veel kandidaten moeite hebben met het beantwoorden van 50 vragen. Daarom is het belangrijk goed motor theorie examen te oefenen.

Om deze reden gaat het fout

Het theorie examen wordt door veel kandidaten regelmatig onderschat. Zij kiezen er voor geen auto theorie examen te oefenen en denken dat ze al voldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels. De meeste kandidaten denken dan ook dat zij er al veel van afweten, omdat ze als voetganger of fietser ermee te maken krijgen. In dit geval bereidt men zich vaak onvoldoende voor.

Het theorie examen gaat namelijk veel verder dan enkele basisregels. Kandidaten denken te gemakkelijk over het examen, waardoor ze er niet voor slagen. Andere kandidaten hebben geen zin om goed auto theorie examen te leren.

Theorie examen oefenen

Het afleggen van een theorie examen kost 35 euro per keer. Het beste is dus om in een keer te slagen voor het examen. Gezien de slagingspercentages kunnen we concluderen dat de examens best pittig zijn. Neem het online theorie boek. Daarbij krijg je de mogelijkheid gratis theorie examens auto te doen. Dit geldt uiteraard ook voor het motor of brommer examen. Door alvast oefenexamens te maken, krijg je inzicht in wat je bij het echte examen kunt verwachten.

Na het afleggen van een oefenexamen krijg je ook meteen de uitslag: geslaagd of gezakt. Bij het auto theorie examen moet je 35 vragen goed hebben op het onderdeel verkeersregels en verkeersinzicht. Je mag dus maar vijf fouten maken. Zorg er daarom voor dat je de theorie goed geoefend hebt!


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: