Zo analyseer je de vragen van gevaarherkenning op het theorie examen

Het theorie examen auto is voor veel kandidaten die hun rijbewijs willen halen meteen al het eerste struikelblok. Dat blijkt ook uit de slagingspercentages, want maar zo’n 42 procent van de kandidaten die voor het eerst theorie examen doet, weet er voor te slagen. Het overgrote deel van de kandidaten moet dus een tweede of derde keer terugkomen om nog een keer examen te doen. Daarbij geldt ook nog eens dat je eerst het theoriecertificaat behaald moet hebben, voordat je een praktijkexamen mag boeken. Het belangrijkste onderdeel waar veel kandidaten op vastlopen, is gevaarherkenning.

Gevaarherkenning lastigste onderdeel van theorie examen

Gevaarherkenning is volgens veel kandidaten het lastigste onderdeel van het verkeersexamen. Verkeersinzicht en verkeersregels kennen, dat is voor veel kandidaten niet zo lastig. Maar wanneer moet je remmen, wanneer moet je het gaspedaal loslaten en wanneer moet je niets doen? Dit zijn de drie belangrijkste vragen bij het onderdeel gevaarherkenning.

Om je theorie examen auto te halen, moet je in elke situatie antwoord kunnen geven op deze vraag. Het CBR tilt dan ook zwaar aan dit onderdeel. Maar je kunt de vragen wel analyseren, zodat je een beter beeld hebt van wat je zou moeten antwoorden.

Gevaarherkenning theorie examen analyseren

Om een goed antwoord op de vraag te geven, kun je het best eerst de vragen analyseren. Loop daarom in je hoofd een stappenplan af. Kijk eerst hoe de verkeerssituatie er precies uitziet. Wat zijn de verkeerstekens in de situatie wat je ziet en wat is de afgebeelde snelheid? Kijk ook naar de weersomstandigheden op het plaatje, want deze kunnen van invloed zijn op het naderende gevaar. Bekijk ook welke andere weggebruikers er in de situatie zijn betrokken en wat je uitwijkmogelijkheden zijn

Het is daarom goed dat je bij gevaarherkenning altijd twee dingen doet: lees ten eerste de vraag aandachtig door. Als je de vraag niet begrijpt, probeer het dan voor een tweede keer te lezen. Daarna kun je beginnen met het voorspellen wat er gaat gebeuren. Aan de hand van deze twee stappen kun je een beslissing maken.

Dat gaat het best als je van tevoren bedenkt welke opties je hebt als je in de auto zit en met zo’n situatie als op de afbeelding geconfronteerd zou worden. Denk ook na over de consequenties en kies dan de meest gunstige optie.

Kiezen voor remmen bij gevaarherkenning

Je moet steeds kiezen tussen remmen, gas loslaten of niets doen. Als je kiest voor ‘remmen’, betekent dit dat je snelheid vermindert of helemaal stopt. Bij acuut gevaar kun je niet anders dan remmen. Maar ook hier geldt: let goed op het plaatje. Staat er verkeer achter je, dan is de kans dat je bij acuut remmen een botsing veroorzaakt, groot. Denk bijvoorbeeld aan een plaatje waar een vrachtwagen achter je staat. Deze heeft een langere remweg.

Je moet remmen als je kinderen of speelgoed op of naast de weg ziet. Dat geldt ook voor dieren, bejaarden en andere zwakke weggebruikers. Ook al is het geen rood, ook bij oranje moet je remmen. Daarnaast moet je voorrang verlenen en als een tegenligger dichtbij komt, moet je ook remmen. Dat geldt ook voor als je voetgangers ziet die niet opletten.

Daarnaast moet je de snelheid verminderen door te remmen bij een drempel, scherpe bocht, smalle weg met tegenligger, slecht weer, files, obstakels, een druk gebied of als je weinig overzicht op de situatie hebt.

Gaspedaal loslaten bij gevaarherkenning theorie examen

Tijdens het theorie examen auto kun je bij gevaarherkenning ook kiezen voor het loslaten van het gaspedaal. Dat is dus iets anders dan remmen. Als je de situatie niet vertrouwt of twijfelt, laat je het gas los. Dat gebeurt meestal in situaties met te weinig overzicht. Je moet ook het gas loslaten als je te snel rijdt of de maximumsnelheid verandert. Let op: je mag hier dus niet ‘remmen’ antwoorden, omdat dit de verkeerde manier van snelheid verminderen in deze situatie is.

Zie je een drempel in de verder, een bocht of obstakel in de verte of kom je bij slecht weer tegenliggers tegen? Dan laat je het gaspedaal los. Dat geldt ook bij smalle wegen en tegenliggers. Voorwaarde is wel dat je dan al met relatief hoge snelheid rijdt.

Niets doen bij gevaarherkenning

Bij het theorie examen auto oefenen kom je ook de optie tegen voor ‘niets doen’. Er zijn maar een paar situaties waarin dit het juiste antwoord is: er is geen gevaar, je rijdt al langzaam of de juiste snelheid, of de situatie is goed te overzien. In alle andere gevallen moet je gas loslaten of remmen. Vind je deze vragen ook nog moeilijk? Probeer dan het gratis oefenexamen auto theorie te maken, zodat je weet of je zou slagen voor het echte examen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: