Gezondheidsverklaring CBR nu digitaal: vraag ‘m voor het theorie examen aan

Kandidaten die hun rijbewijs willen halen, moeten daarvoor een gezondheidsverklaring hebben. Deze verklaring wordt ook weleens ‘eigen verklaring’ genoemd. Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen, moet men deze verklaring kunnen overleggen. De gezondheidsverklaring is dan ook een verplicht onderdeel.

Het CBR heeft te maken met lange wachtrijen voor de behandeling van een gezondheidsverklaring. Daarom heeft het CBR vanaf nu een koppeling met ZorgDomein, zodat artsen en specialisten gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen met het CBR. We raden aan de gezondheidsverklaring alvast voor het doen van het theorie examen auto aan te vragen. De aanvraag kost vaak veel tijd en bovendien is het handig alvast te weten of men wel voldoende in staat is om straks het praktijkexamen te mogen doen.

Gezondheidsverklaring nodig voor praktijkexamen

Om het praktijkexamen bij het CBR af te mogen leggen, moeten kandidaten een gezondheidsverklaring in kunnen leveren. Iedereen die deelneemt aan het examen is verplicht deze verklaring te kunnen overleggen. Het aanvragen van een gezondheidsverklaring duurt vaak erg lang. Daarom raden we aan al voor het theorie examen de verklaring aan te vragen.

Inmiddels heeft het CBR een koppeling met ZorgDomein. Klanten kunnen een specialist of arts zoeken die werkt middels ZorgDomein. Op die manier kunnen aanvragen sneller verwerkt worden. Een gezondheidsverklaring is bijvoorbeeld nodig wanneer men diabetes, verminderde gezichtsscherpte, nierschade, een inwendige ziekte of een ICD heeft. Deze doelgroepen zullen nog sneller geholpen worden, omdat zij automatisch een besluit ontvangen via ZorgDomein. Daarmee kan weken tijdwinst gewonnen worden.

Veel kandidaten hebben last van aanzienlijke wachttijden wanneer zij een gezondheidsverklaring aanvragen. Het CBR wil klanten aanzienlijk sneller kunnen helpen en biedt daarom nu een koppeling met ZorgDomein. Nog niet alle kandidaten kunnen meteen digitaal een gezondheidsverklaring aanvragen. Voorlopig werkt het nieuwe systeem alleen voor kandidaten van groot rijbewijs houders en 75-plussers. Na de zomer wordt het ook mogelijk om een gezondheidsverklaring aan te vragen wanneer men in aanmerking komt voor een rijtest.

Vraag de gezondheidsverklaring al voor het theorie examen aan

Het CBR ontving meer dan 60.000 gezondheidsverklaringen meer dan aanvankelijk gedacht werd. Daardoor liepen de wachttijden behoorlijk op. Vanwege de grote toestroom van aanvragen lopen de wachttijden behoorlijk op, wanneer een arts van het CBR alle aanvragen moeten beoordelen. Daarom wil het CBR zoveel mogelijk met de automatische informatievoorziening gaan werken.

Houd rekening met de wachttijd

Het CBR zegt zelf momenteel te weinig medisch personeel in dienst te hebben om alle aanvragen op tijd te kunnen verwerken. Daardoor kunnen wachttijden oplopen van wel zes tot twaalf weken. Het is daarom belangrijk rekening te houden met de wachttijd van de eigen verklaring. We raden daarom aan ruim op tijd de gezondheidsverklaring aan te vragen. Doe dit het liefst al voor aanvang van het auto theorie examen. Wanneer er beperkende factoren zijn, is het namelijk mogelijk dat men geen praktijkexamen kan afleggen of niet in aanmerking komt voor een rijbewijs. Het is belangrijk dit van tevoren te weten, zodat men weet waar hij aan toe is. Over het algemeen komen de meeste mensen na een gezondheidsverklaring in aanmerking voor het theorie examen auto en het praktijkexamen. Er wordt vaker gekozen voor het aanpassen van de auto dan het ontzeggen van de toegang tot het rijbewijs en het praktijkexamen.

Wel dient men er rekening mee te houden dat een aantal medische omstandigheden ertoe kunnen leiden dat men niet rijgeschikt is. Dit gebeurt vaak bij ernstige aandoeningen waarbij de verkeersveiligheid in gevaar kan komen. In dat geval is keuring door een medisch specialist van het CBR nodig en zal de wachttijd verder oplopen.

Theorie examen auto

We raden vanwege de wachttijd aan nog voor het theorie examen auto de gezondheidsverklaring aan te vragen. Dit kan in de tijd dat de kandidaat nog bezig is het met theorie examen auto leren. Het leren van auto theorie kan middels het online interactieve theorieboek. Deze biedt meer duiding dan een ouderwets boek. Het is mogelijk om gratis theorie examens te maken. De methode is gebaseerd op die van het CBR. Wanneer men zich voldoende voorbereid heeft, kan men het theorie examen aanvragen. Dit is ook meteen het juiste moment om een gezondheidsverklaring aan te vragen.

Theorie examen auto reserveren via Mijn CBR

Het aanvragen van een gezondheidsverklaring en een theorie examen auto reserveren kan gemakkelijk via het klantenportaal van het CBR, dat Mijn CBR heet. Aan het reserveren van het theorie examen en de aanvraag van de gezondheidsverklaring zijn wel kosten verbonden.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: