Grote drukte bij alle examens

Het is het eerste half jaar flink drukker geweest op alle theorie- en praktijkexamens. Dat bevestigt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in de voorlopige halfjaarcijfers over 2016. Vooral op het praktijkexamen voor het B-rijbewijs was het flink drukker: er werden ruim 4000 extra examens afgenomen.

Daarnaast werden er nog eens 23.000 extra theorie-examens afgenomen. De extra examens hebben in sommige gevallen toe flink langere wachttijden geleid. De wachtrijen zijn dit jaar langer dan wettelijk toegestaan door aanhoudende drukte.

Theorie-examen

Het CBR heeft daarnaast problemen met het werven van nieuwe examinatoren. Vooral leerlingen voor het praktijkexamen hebben daardoor problemen: soms vindt het examen niet eerder plaats dan twee tot drie maanden na reserveren.

Tussen januari en juni dit jaar heeft het CBR ruim 273.000 theorie-examens afgenomen. Vorig jaar waren dat er nog 250.000 in het eerste half jaar. Iets minder dan de helft van alle examinanten heeft vorig jaar zijn of haar theorie examen gehaald. Het slagingspercentage voor de autotheorie ligt op ongeveer 42 procent. Dat is lager dan het percentage van dezelfde periode een jaar eerder, maar is verder gelijk aan het gehele jaargemiddelde van 2015. Tussen het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van dit jaar is een lichte daling van het slagingspercentage te zien. Het percentage is dalende met zo’n 0,5 procentpunt. Uit de voorlopige cijfers van het CBR blijk daarnaast dat op alle onderdelen er in het tweede kwartaal minder goed wordt gescoord dan in het tweede kwartaal

Voor de motortheorie werden er ruim 22.000 theorie-examens afgenomen. Daarmee lijkt het erop dat het halen van een motorrijbewijs flink populairder is geworden. Er zijn meer motortheorie examens afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het slagingspercentage voor dit theorie-examen daalde echter met vier procentpunt. Voor de AM-categorie werden er 3.000 examens meer afgenomen en ook op dit onderdeel is een dalende trend betreft het slagingspercentage te bespeuren.

Slagingspercentage autotheorie

Vorig jaar haalde zo’n 43 procent van alle leerlingen zijn of haar autotheorie. Dit jaar ligt dat percentage op 42 procent. Daarmee kunnen we stellen dat iets minder mensen hun theorie-examen hebben gehaald. Toch ligt het percentage prima op het jaargemiddelde. Vorig jaar zagen we namelijk ook een dalende trend in het aantal mensen dat zijn of haar theoriebewijs B haalt. In het tweede kwartaal van 2015 lag het percentage nog op ruim 43 procent, maar een kwartaal later daalde het slagingspercentage met 5 procentpunt: een enorme daling.

Uit de percentages van dit jaar en vorig jaar kunnen we stellen dat het halen van het autotheorie-examen best moeilijk is. Immers: de slagingspercentages zijn niet erg hoog. Een goede oplossing daarvoor is gratis theorie-examen oefenen. Het is aangeraden dit te doen voordat je daadwerkelijk examen gaat doen. Op die manier weet je namelijk precies welke onderdelen van het examen belangrijk zijn en hoe het examen in zijn werk gaat.

Praktijkexamen

De opvallendste cijfers zien we bij het praktijkexamen. Voornamelijk bij het A1-rijbewijs is een flinke schommeling in het slagingspercentage te zien. Hoewel het aantal mensen dat het theorie-examen motor haalt per kwartaal ongeveer gelijk blijft, is dat bij het praktijkexamen niet het geval. In het eerste kwartaal wist bijna 84 procent van de kandidaten het examen in één keer te halen. Dat terwijl het slagingspercentage een kwartaal later met tien procentpunt gedaald is tot 72 procent.

Een reden voor het dalende slagingspercentage op zowel het theorie-examen als het praktijkexamen zou de lange wachttijd kunnen zijn. Het CBR heeft het eerste half jaar flink meer aanvragen gehad en de wettelijke wachttijd van zeven weken is daarbij meer dan eens overschreden. Het is voor het CBR moeilijk goede examinatoren te vinden en alle theorie-examens in te boeken. Dit komt mede door de nieuwe maatregelen die voor het examen gelden.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: