Jongeren struikelen massaal over theorie examen auto

Vooral jongeren hebben de grootste moeite om in hun één keer het theorie examen auto te halen. Al jaren daalt het zogenaamde slagingspercentage – het percentage deelnemers dat in één keer hun theorie examen weet te halen. Toch blijkt het vaak te gaan om deelnemers die zich niet voldoende hebben voorbereid. Het gebeurt nog relatief vaak dat deelnemers denken dat zij met voldoende kennis van de verkeersregels het examen kunnen halen. Wanneer het moment zover is, blijkt dat de vragen toch ingewikkelder zijn dan van tevoren gedacht. Relatief veel jongen zakken dan ook voor hun theorie examen auto.

Theorie examen brug te ver

Om een rijbewijs te kunnen halen, is het nodig om een auto theorie examen af te leggen en daarna af te rijden aan de hand van een praktijkexamen. Het is mogelijk om nog voor het theorie examen rijlessen te nemen. Op die manier is het mogelijk om wat meer gevoel en inzicht te krijgen bij het beantwoorden van de vragen van het theorie examen auto. Maar toch blijkt dat jongeren zich hoe dan ook slecht hebben voorbereid op het examen. Hoewel het algemene slagingspercentage – ongeacht leeftijd – al jaren rond de 40 procent ligt, is het aandeel jongeren dat niet voor het examen weet te slagen behoorlijk hoog.

Er zijn verschillende manieren waarop jongeren zich voorbereiden op het theorie examen, maar in de praktijk blijkt die voorbereiding nog steeds onvoldoende. Om kosten te besparen kiezen jongeren er vaak voor om het oude theorieboek van hun ouders door te nemen. Die informatie kan sterk verouderd zijn, waardoor de informatie anders is dan waar op het examen naar wordt gevraagd. Ook is het vaak niet voldoende om het ANWB theorieboek door te lezen. Veel jongeren struikelen namelijk niet over de kennisvragen, maar over het onderdeel gevaarherkenning.

Gevaarherkenning gevreesde onderdeel

Niet voor niets is het onderdeel gevaarherkenning al jarenlang een gevreesd onderdeel voor iedere kandidaat die weleens het examen heeft afgelegd. Deelnemers verslikken zich vooral in dat onderdeel. Het onthouden van de verkeersregels en de borden blijkt niet erg lastig, maar vooral de inzichtvragen leiden ertoe dat veel jongeren hun auto theorie niet in één keer weten te halen.

Voor het beantwoorden van een vraag van het onderdeel gevaarherkenning heeft de deelnemer maar acht seconden. Daardoor worden er te veel fouten gemaakt, omdat er bij veel van de kandidaten een soort paniek terugkomt. Dat is vaak het gevolg van een verkeerde of onvoldoende voorbereiding. Jongeren zijn vaak erg teleurgesteld als ze het examen niet halen. Het kost bijna 40 euro per keer om het examen aan te vragen en af te leggen. Zeker wie na meerdere keren nog niet slaagt, ziet de kosten in de papieren lopen.

Procedure theorie examen auto

Het is bij het CBR dagelijks een komen en gaan van kandidaten die krijgen te horen dat ze zijn gezakt voor het examen. Op een dag komen er bij één kantoor tientallen deelnemers voorbij die niet in één keer slagen. Het gaat dan vooral om jonge mensen. Het halen van het examen kan voor hen een behoorlijke uitdaging zijn.

Zo is het bij het examen nodig om binnen een half uur maar liefst 65 vragen te beantwoorden. Dit gebeurt in een lokaal met 23 andere deelnemers. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen computer die met zijschotten is afgeschermd. Aan de hand van een beeldscherm houdt de surveillant toezicht. De laatste tijd is het erg populair geworden om met afluisterapparatuur de juiste antwoorden via een oortje doorgespeeld te krijgen. Om dat te voorkomen, is er strenger toezicht bij het theorie examen.

Slagingspercentage nog verder naar beneden

Dat het slagingspercentage voor het Rijbewijs B-theorie examen laag ligt, is al jaren een gegeven. Al een decennium komt het percentage niet boven de 50 procent uit. Maar de laatste jaren is het wel erg treurig gesteld met het percentage deelnemers dat in één keer weet te slagen. Het slagingspercentage ligt volgens het CBR op ongeveer 37 procent. Dat heeft mogelijk ook te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de pandemie lag het slagingspercentage steevast op ronde de 40 procent. Door een gratis oefenexamen auto te maken, is het mogelijk te weten te komen of je geslaagd zou zijn voor het echte examen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: