Minister pleit voor maatregelen rijopleiding en examens

De rijopleiding, het praktijkexamen, het theorie examen en het ervaringstraject moeten op de schop. Het is nodig om het volledige traject te veranderen, omdat beginnende bestuurders het vaakst van alle bestuurders verkeersongevallen veroorzaken.

Daarop wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, nieuwe maatregelen nemen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende kennis van de verkeersveiligheid

In de rijopleiding en het theorie examen moet veel meer aandacht worden besteed aan het herkennen van gevaren en het voorkomen van risicogedrag. Leerlingen moeten bovendien meer begeleid worden. Tijdens de rijlessen moeten ze geleidelijk rijervaring op kunnen doen.

Daarnaast wil de minister meer verschillende examenmomenten. Er zijn nog geen concrete maatregelen, maar er moet in ieder geval gekeken worden naar de rijlessen, het rijexamen en het theorie examen auto. Eerst moet volgens de minister nog worden onderzoek welke effecten het doen van aanpassingen hebben en welke maatregelen er in de praktijk nodig zijn.

Volgens Minister van Nieuwenhuizen zijn de aangekondigde veranderingen nodig, omdat blijkt dat de meeste verkeersdoden onder auto-inzitten tussen de achttien en 24 jaar zijn. In 2018 vielen er zelfs 45 verkeersdoden in deze leeftijdscategorie, zo blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid 2019.

Onderzoek naar nieuwe maatregelen

Voordat er een nieuwe aanpak kan worden gemaakt om de beginnende bestuurder meer kennis bij te brengen, is er eerst internationaal literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken met de SWOV geweest. Uit het onderzoek blijkt welke problemen er spelen en welke maatregelen er voor met name jonge, beginnende bestuurders moeten komen.

Daarnaast is er een aanvullende onderzoek geweest, samen met TeamAlert. Daarop werd de doelgroep ondervraagd. Het onderzoek richtte zich vooral op in hoeverre maatregelen zinvol zullen zijn en tegen welke problemen de minister op zal lopen. In het onderzoek werd ook meegenomen hoe de nieuwe maatregelen het beste genomen kunnen worden.

Gevaren en risicogedrag

Tijdens het theorie examen auto, de rijopleiding en het praktijkexamen moet er vooral meer aandacht komen voor het herkennen van gevaren en het vermijden van risicogedrag. Daarmee wordt vooral de harde kern van overtreders geraakt. Bovendien moet er meer begeleiding komen voor deze zaken. Bij de rijlessen moeten kandidaten meer rijervaring op kunnen doen en bovendien moeten er meer examenmomenten komen.

Proefballon

Er zijn nog geen concrete maatregelen bekend die de minister wil nemen. Onlangs is het theorie examen auto nog op de schop gegaan, waardoor het slagingspercentage daalde. Daarbij werd het examen uitgebreid van twee naar drie onderdelen. Er worden de komende tijd verschillende proefballonnen op gelaten om te testen welke maatregelen het beste werken. Op basis daarvan wordt er een verdere aanpak ontwikkeld.

Kennis van auto theorie opvijzelen

Het herkennen van gevaren en het voorkomen van risicovol gedrag zijn nu al onderdelen van het theorie examen. Uit recent onderzoek is al gebleken dat het in Nederland slecht gesteld is met de kennis van de auto theorie onder bestuurders. Daarom is het belangrijk om de kennis van auto theorie weer eens op te vijzelen.

Dit kan door een online auto theorie boek aan te schaffen en de stof nog eens door te nemen. De afgelopen jaren is de stof namelijk behoorlijk veranderd. Bij het online theorie boek worden ook tien of meer oefenexamens geleverd.

Theorie examen oefenen

Aan de hand van de oefenexamens bij het theorie examen leren is het mogelijk de kennis rondom het verkeer te toetsen. De vragen zijn gebaseerd op de methode van het CBR, wat betekent dat de kandidaat dezelfde soort vragen krijgt als op het echte examen. Op die manier wordt duidelijk welke onderdelen meer aandacht vragen en welke onderdelen al voldoende beheerst worden.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: