Nieuwe coronamaatregelen leiden tot minder capaciteit theorie examen

Het aantal besmettingen in Nederland loopt weer op, en dus is het tijd voor nieuwe, strengere maatregelen. Het coronavirus werkt het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opnieuw tegen. In september lag de wachttijd voor een theorie examen auto op ongeveer tien weken en een maand later lag de wachttijd zelfs binnen de norm. Dat werd veroorzaakt door versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar nu het kabinet de verplichte anderhalve meter afstand weer van stal heeft gehaald, lopen de wachttijden bij het CBR weer op. De zaalcapaciteit voor theorie examens is namelijk fors afgenomen, omdat er minder kandidaten in één ruimte aanwezig mogen zijn.

Nieuwe maatregelen

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland weer fors oploopt, heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt fors, waardoor de druk op de zorg onverminderd hoog is. De nieuwe maatregelen kent gevolgen voor verschillende branches, waaronder ook voor het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In september zei het CBR nog dat de mondkapjesplicht en de verplichte anderhalve meter afstand werden afgeschaft. Als gevolg daarvan nam de zaalcapaciteit toe. De zaalcapaciteit betekent hoeveel mensen er tegelijkertijd in de zaal aanwezig kunnen zijn om bijvoorbeeld een theorie examen auto af te leggen.

De versoepelingen waren bij het CBR van korte duur. Nu het wettelijk weer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden, kunnen minder kandidaten tegelijkertijd hun theorie examen auto doen. Het CBR heeft dan ook gemeld dat de anderhalve meter maatregel weer wordt ingevoerd. Dat betekent dat het voor kandidaten die het examen gaan doen, verplicht is om altijd afstand te houden van medewerkers van het examencentrum en van medekandidaten.

Wachttijden lopen op

Om ervoor te zorgen dat kandidaten ook echt anderhalve meter afstand kunnen houden, worden er minder kandidaten tegelijkertijd uitgenodigd om het theorie examen af te leggen. Er passen minder kandidaten in de zaal en er zullen om die reden weer meer examens worden afgezegd of uitgesteld. Daardoor ontstaat er opnieuw een inhaaleffect: de theorie examens die nu niet door kunnen gaan, moeten op een later moment worden ingehaald.

De kans is groot dat er daardoor weer lange wachttijden ontstaan. Afgelopen zomer nam de wachttijd zover toe, dat eerst kandidaten die het examen gemist hadden als gevolg van de lockdowns werden uitgenodigd. Nieuwe kandidaten konden pas na de zomer terecht om hun examen af te leggen. Het lijkt erop dat dergelijke gevolgen opnieuw aan de orde zullen zijn. Mogelijk moeten kandidaten weer lang wachten om examens af te kunnen leggen en krijgen geannuleerde examens opnieuw voorrang. Daardoor neemt de totale wachttijd weer op. Dat is meteen al terug te zien aan de cijfers: voor een theorie examen auto op het hoofdcentrum in Rijswijk moet je zo’n 16 weken wachten. Je kunt dan dus pas in de tweede maand van het nieuwe jaar terecht om het examen af te leggen.

Mondkapjes en spatschermen zijn terug

Niet alleen de anderhalve meter afstand is terug, er zijn nog meer maatregelen waar je rekening mee dient te houden als je het examen gaat maken. Zo geldt er in alle publieke ruimtes weer een mondkapjesplicht. Dat geldt niet alleen voor het gemeentehuis en de supermarkt, maar ook voor het examencentrum van het CBR. Je dient dus altijd een mondkapje te dragen, zodra je niet zit. Doe daarom bij binnenkomst je mondkapje op, totdat je op je plek zit in de examenzaal.

Daarnaast heeft het CBR de plastic spatschermen tussen medewerkers en deelnemers weer van stal gehaald. Al deze maatregelen moeten voorkomen dat kandidaten bij het afleggen van een examen besmet kunnen raken. Om meer capaciteit te kunnen verkrijgen, zijn alle theorie examens voor de recreatievaart voor drie weken uitgesteld. Dat betekent dat 4200 examens op een later moment worden afgenomen. De theorie examens voor beroepsvervoer, bromfiets, motor en het theorie examen auto gaan vooralsnog wel door. Het is wel mogelijk dat examens moeten worden uitgesteld, omdat de capaciteit lager is.

Wachttijd besteden: theorie examen voorbereiden

Door de lagere capaciteit zullen de wachttijden voor het theorie examen weer toenemen. Deze tijd kun je nuttig besteden door het examen goed voor te bereiden. Op die manier slaag je in één keer en kun je voorkomen dat je een herexamen moet doen en nog langer moet wachten. Het voorbereiden van het theorie examen bestaat uit twee delen: theorie examen leren en theorie examen oefenen.

Theorie examen leren

Als je het theorie examen auto wilt gaan leren, kun je het beste het theorie-examen online leren. Dit is altijd up-to-date volgens de laatste methode van het CBR. Dankzij de interactieve foto’s en video’s is het mogelijk een beter beeld te krijgen van wat er precies met de lesstof bedoeld wordt. Daarna kun je aan de slag gaan met het theorie examen oefenen.

Theorie examen oefenen

Het theorie examen oefenen is mogelijk door een gratis oefenexamen af te nemen. Daarbij krijg je een indicatie of je geslaagd of gezakt zou zijn voor het examen. Daarnaast is het mogelijk bij het afnemen van het theorieboek betaalde oefenexamens af te nemen. Daarbij krijg je ook te zien welke onderdelen je al goed onder de knie hebt, of nog beter moet oefenen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: