Nog nooit nam het CBR zoveel examens af

Nog nooit nam het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) zoveel examens af als in 2022. Het jaar was een absoluut recordjaar voor het exameninstituut. In totaal heeft het CBR vorig jaar ruim 1,7 miljoen examens afgenomen. Daarvan ging het bij 645.000 examen om een praktijkexamen. Het CBR heeft meer dan een miljoen theorie examens afgenomen. Dat betekent dat de inhaalslag die het CBR heeft gemaakt na het verdwijnen van de coronamaatregelen heeft gewerkt. De wachttijden zijn met uitzondering van een aantal examencentra korter. Bovendien gaat het CBR aanpassingen maken aan het theorie-examen.

Jaarverslag CBR 2022

De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van het CBR over 2022. Uit de jaarcijfers blijkt dat het CBR nog nooit eerder zoveel examens heeft afgelegd. Ook het aantal mensen dat een examen bij het CBR aflegde is een absoluut record. Het exameninstituut kreeg in 2020 en 2021 te maken met strenge maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Doordat er minder capaciteit beschikbaar was, ontstonden er achterstanden en moesten theorie examens worden afgezegd. Die achterstanden zijn in 2022 ingelopen en om die reden leidt dat nu tot een record, zo schrijft het CBR in de jaarcijfers.

De meeste achterstanden zijn voor de theorie examens wel weer weggewerkt. Wel heeft het CBR nog moeite met het wegwerken van de achterstanden bij de praktijkexamens. Het CBR nam vorig jaar zo’n 645.000 praktijkexamens af, maar er liggen er ook nog 300.000 achter op schema. Het CBR is bezig met nieuwe maatregelen om ervoor te zorgen dat de wachttijden korter kunnen worden en dat er meer praktijkexamens afgenomen kunnen worden.

Maatregelen tegen wachttijden

Het CBR neemt verschillende maatregelen om de wachttijden bij sommige examens te verkorten. Zo moeten examinatoren langer wachten totdat ze met pensioen kunnen, moeten de examinatoren en andere medewerkers van het CBR vaker overwerken en worden er ook meer nieuwe examinatoren opgeleid. De gemiddelde wachttijd van een praktijkexamen ligt nu op 16,6 weken. In 2022 lag de gemiddelde wachttijd op zo’n 22 weken. Dat betekent dat de wachttijden dus wel al korter worden. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies een praktijkexamen aflegden voor een autorijbewijs. Maar er werden in totaal 595.160 examens afgelegd voor het auto-, motor- of brommerrijbewijs. In 2023 wisten ruim 223.000 mensen een rijbewijs te behalen.

Aanpassingen aan het theorie examen

Verder is het CBR begonnen met het aanpassen van het theorie examen auto. Sinds 15 mei 2023 krijgen kandidaten te maken met een nieuw soort vraag: de multiple responsevraag. Dat is een meerkeuzevraag waarbij meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Deze vragen gelden voor nu nog als proef. Dat betekent dat je wel al met de vragen te maken krijgt, maar dat ze niet meetellen voor de uitslag. Het maakt dus nog niet uit of je de vraag correct of foutief beantwoordt. Deze vragen worden wel al gesteld, zodat het CBR kan meten of de vragen duidelijk genoeg zijn. Als blijkt dat er veel kandidaten struikelen over dit soort vragen, kan het instituut besluiten om het invoeren van de vragen nog even uit te stellen of de vragen bij te schaven.

Daarmee is het wel al van waarde voor het CBR om de vragen in de examens te verwerken. Mogelijk gaat het exameninstituut later dit jaar de nieuwe vraag ook toevoegen aan de echte examens en tellen ze mee voor de uitslag. Het is daarom goed om jezelf goed voor te bereiden.

Voorbereiden op theorie examen auto

Wil je jezelf goed voorbereiden op het theorie examen auto? Begin dan met het online leren. De online theorie bestaat uit foto’s, video’s en tekst zodat je beter begrijpt wat er in de tekst bedoeld wordt. Bovendien wordt het theorieboek steeds weer aangepast naar de laatste methodes van het CBR. Op die manier heb je altijd de laatste stof tot je beschikking.

Verder kun je een gratis oefenexamen maken. Je krijgt dan wel te zien of je geslaagd zou zijn voor het echte examen van het CBR, maar niet welke onderdelen je nog beter moet beheersen. Met de betaalde examens kun je wel per onderdeel zien welke onderdelen al goed gaan en welke onderdelen je meer aandacht moet geven. Als het CBR besluit de multiple responsevragen in te voeren, dan zie je deze ook terug bij de oefenexamens. Zo weet je precies wat je kunt verwachten.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: