Slagingspercentage theorie motor daalt verder door gebrekkige voorbereiding

Het gaat al jaren niet goed met het slagingspercentage voor het theorie examen motor, maar het is er in 2022 niet beter op geworden. Het slagingspercentage lag vorig jaar ver onder de 50 procent. Dat betekent dat meer dan de helft van de kandidaten die voor het eerst het theorie examen motor aflegt, er niet in één keer voor weet te slagen. De kandidaten geven zelf aan dat het examen niet te moeilijk is, maar dat het vaak een gebrekkige voorbereiding is die roet in het eten gooit. De cijfers die het CBR in het jaarverslag over vorig jaar heeft gepubliceerd, laten zien dat er te gemakkelijk gedacht wordt over het theorie examen.

Kandidaten beheersen disciplines auto te weinig

Het theorie examen motor is één van de disciplines die benodigd is om het rijbewijs te behalen. Dat betekent dat je voldoende moet weten van de verkeersdeelneming, over hoe je het voertuig moet besturen en het theorie examen. Maar op alle drie de onderdelen blijkt dat kandidaten steeds slechter scoren. In totaal werd het theorie examen motor vorig jaar zo’n 71.500 keer afgenomen. Slechts 33.583 deelnemers wisten in één keer het theorie examen motor te behalen. Dat betekent dat het slagingspercentage slechts op 46,9 procent ligt.

Daardoor zijn er meer kandidaten die de eerste keer zaken voor het theorie examen motor dan dat er slagen. Volgens de kandidaten komt het zelf vooral door een gebrekkige voorbereiding. Het slagingspercentage lag in 2021 nog op 50,2 procent. Het slagingspercentage is in een jaar tijd dus behoorlijk gekelderd. Het CBR had in het begin van 2022 al te kampen met flinke achterstanden. Tot en met mei 2022 waren er verschillende coronamaatregelen, waardoor de wachttijden voor alle examens toenamen. Eerder werd gedacht dat daardoor het slagingspercentage daalde, maar dat bleek dus niet volledig het geval.

Gebrekkige voorbereiding

De gebrekkige voorbereiding is de voornaamste reden waarom de meeste kandidaten die het theorie examen motor willen afleggen er niet in één keer voor weten te slagen. Vaak wordt het theorie examen gezien als een examen waarbij het voldoende is om kennis te hebben van de verkeersregels. Maar in de praktijk blijkt vaak dat de theorie examens veel meer omvatten dan alleen de verkeersborden- en regels. Het gaat daarbij onder meer om impact op het milieu en gevaarherkenning.

Daarom is het belangrijk jezelf goed voor te breiden op het examen door het online theorieboek motor door te nemen. Daarbij krijg je tekst, foto’s en video’s te zien zodat je de stof beter snapt. Op die manier kun je een goede voorbereiding treffen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een gratis oefenexamen te maken. Zo kun je achterhalen of je geslaagd of gezakt zou zijn voor het echte examen. Deze examens zijn gemaakt volgens de laatste methode van het CBR, zodat je alvast aan het soort vragen kunt wennen

.

Campagne

In het jaarverslag van het CBR kun je lezen hoe goed de kandidaten zich hebben voorbereid op het theorie examen motor. Het blijkt dat na de coronaperiode kandidaten zich minder goed op dat examen hebben voorbereid. De zwaarte van het examen wordt vaak onderschat. Kandidaten denken vaak te gemakkelijk over het examen. Het CBR is daarom een campagne gestart om kandidaten te waarschuwen dat ze zich goed moeten voorbereiden. Zo’n herinneringsmail wordt ook 24 uur voordat het examen wordt afgenomen nog een keer verstuurd.

Andere slagingspercentages

Bij het praktijkexamen motor moet je ook laten zien dat je het voertuig beheerst aan de hand van ‘bijzondere verrichtingen’. Dat onderdeel werd meer dan 38.000 keer afgenomen. Bijna 89 procent van de kandidaten wist er voor te slagen. Toch is dat een lichte daling, want een jaar eerder lag het slagingspercentage nog op 89,5 procent. Deze daling is niet meteen zorgwekkend, maar het laat wel zien dat er te gemakkelijk over de examens wordt gedacht.

Daarnaast geldt er voor het motorrijbewijs dat je het praktijkexamen moet afleggen. Bijna drie op de vier kandidaten weet in één keer voor het examen te slagen. Eén op de vier kandidaten zakt voor het examen. In 2022 werden er meer praktijkexamens afgenomen dan het jaar ervoor. Maar het slagingspercentage lag in 2021 nog op bijna 78 procent, terwijl dat in 2022 74,6 procent was. Ook hier geldt een lichte daling.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: