Sleepvragen in het theorie-examen auto in 2017

In 2017 krijg je sleep vragen in het auto theorie-examen. Het nieuwe vraagtype is nodig om meer toegankelijkheid te bieden op het examen.

Al langere tijd zint het CBR op nieuw vraagtypes en vragen in het auto theorie-examen. Begin dit jaar bleek dat de vragen die in het examen zitten, soms te gemakkelijk en te voorspelbaar waren. Anderen klagen juist dat het examen te moeilijk is, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van tekst en minder van illustraties. Daarom is de examenafnemer bezig met de ontwikkeling van een nieuwe manier om vragen te stellen.

Sleepvragen vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 krijgt het theorie-examen dus sleepvragen. De nieuwe vragen komen in alle theorie-examens van het CBR. Dat betekent dat zowel het auto theorie-examen als examens voor de motor en bromfiets deze nieuwe vragen ingevoerd krijgen.

Eerder dit jaar werd het nieuwe vraagtype al getest. Het doel van de sleepvraag is dat de kandidaat het antwoord naar de juiste situatie in het plaatje sleept. Bijvoorbeeld: “Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?” De getallen 1,2 en 3 verschijnen onder het scherm en moeten naar het juiste voertuig worden gesleept. Deze nieuwe vraagtypes hebben minder tekst en het theorie examen richt zich meer op het inzicht van de kandidaat. De proef werd in het leven geroepen om te controleren of de kennis van de kandidaat beter werd getoetst, of er invloed was op de slagingspercentages en hoe de kandidaten omgaan met de nieuwe vragen.

Half augustus werd de proef door het Cito geanalyseerd. De resultaten bleken positief en daarop besloot het CBR de vragen vanaf eind dit jaar in te voeren. De invoering is onderdeel van een volledig herzien theorie-examen. Twee jaar geleden begon het CBR al met het afnemen van individuele examens. Daarmee wordt beter getest of een kandidaat de regels kent en inzicht in het verkeer heeft. Volgend jaar komen er nog meer nieuwe vraagtypen bij, zo belooft het CBR.

Meer tijd nodig

De brancheorganisaties hebben meer nodig voor de CBR sleepvragen. Het CBR wil dat kandidaten zich goed kunnen voorbereiden op de veranderingen in het auto theorie-examen, zelfs als de inhoud van het examen niet verandert. Om die reden heeft het exameninstituut besloten de sleepvragen pas vanaf 1 januari 2017 in te voeren.

Nieuwe vraagtypen

Naast het invoeren van de theorie examen sleepvragen, zinspeelt het CBR op nog meer nieuwe vraagtypes. Zo zegt het instituut ook te willen kijken naar uitgebreidere vragen, zoals bijvoorbeeld de hotspot-vraag. Bij dit soort vragen krijgt de kandidaat de een illustratie voorgeschoteld en moet hij aangeven waar in de situatie de vraag van toepassing is.

Sleep vragen oefenen?

Als je je alvast wilt voorbereiden op de nieuwe vragen in het theorie-examen, kun je gratis de sleepvragen oefenen. Daarmee krijg je ook een indruk van alle vragen die het CBR stelt. De oefenvragen worden voortdurend volgens de laatste methodes van het CBR bijgewerkt. Bovendien kent het oefen examen dezelfde lay-out als die bij het echte examen wordt gehanteerd. Daardoor leer je het systeem alvast kennen, Na afloop krijg je de uitslag van het theorie-examen oefenen: geslaagd of gezakt. Ben je geslaagd, dan kun je nog een examen maken en daarna het echte examen doen. Als je bent gezakt, vertellen we je hoeveel oefen theorie-examens je nog moet maken om wel te slagen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: