Theorie examen doen met gezondheidsomstandigheden: ja of nee?

Het is voor chronisch zieken en mensen met een depressie moeilijker om een rijbewijs te halen. Daarom is het voor kandidaten van het theorie examen auto de vraag of het mogelijk is om een theorie examen te doen en in aanmerking te komen voor een rijbewijs. Aanleiding voor de vragen is het verhaal van muzikant en schrijver Aafke Romeijn. De artiest had bij de aanvraag van het aanhangerrijbewijs de verplichte gezondheidsverklaring van het CBR eerlijk ingevuld. Daarop gaf ze aan in 2012 een depressie te hebben gehad. Het CBR nam de zaak in onderzoek, waarna ze geen rijbewijs voor de aanhanger kreeg. Even later trok het CBR ook Romeijns bestaande autorijbewijs B in, op basis van medische gronden.

Normaal rijbewijs

Romeijn had al jaren een normaal rijbewijs en wilde afgelopen december 2018 een aanvraag doen voor haar rijbewijs BE ingediend. Bij de gezondheidsverklaring moest de artiest aangeven of ze ooit een psychische aandoening had gehad. In 2012 had Romeijn een depressie gehad, dus heeft ze eerlijk ‘ja’ ingevuld.

De artiest dacht dat de depressie van jaren geleden niet meer relevant was. Daarop kreeg het CBR een brief waarin werd aangegeven dat het CBR haar aanvraag niet kon goedkeuren. Ze moest terug naar haar medisch specialist, om zo te kunnen beoordelen of Romeijn in aanmerking kwam voor een rijbewijs. Een praktisch probleem is dat Romeijn inmiddels genezen is van de depressie en daarom geen medisch specialist meer heeft.

De huisarts heeft aangegeven dat de depressie niet meer relevant was voor de aanvraag van het rijbewijs. Daarop stuurde het CBR een brief dat ook haar normale rijbewijs waarmee ze jaren had rondgereden, ongeldig was verklaard. Ze moet nu iedere vijf jaar zichzelf laten keuren door een medisch specialist van het CBR. Die kosten moet ze zelf betalen.

Onderzoeken

Een gezondheidsverklaring om een rijbewijs aan te vragen kan behoorlijk kostbaar zijn. Zo zijn er verhalen van mensen die 400 euro moesten betalen om een medisch specialist in het ziekenhuis te bezoeken. De kosten konden oplopen tot wel 1000 euro, exclusief extra kosten die het CBR rekent.

Reactie CBR

Het CBR heeft niet specifiek gereageerd op het geval van Romeijn. Wel geeft het CBR aan dat je anderen niet in gevaar mag brengen. De rijvaardigheid wordt getoetst met het theorie examen auto en het praktijkexamen.

Daarnaast moeten kandidaten rijgeschikt zijn. Dat betekent dat kandidaten geestelijk en lichamelijk gezond moeten zijn om veilig de weg op te mogen. In een regeling staat welke aandoeningen een belemmering voor het autorijden kunnen vormen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een psychische ziekte, herseninfarct of spierziekte. Kandidaten moeten op de gezondheidsverklaring dan verplicht aangeven dat dit het geval is.

Toch is er geen wettelijke meldplicht. Maar er staat wel in de wet dat je anderen niet in gevaar mag brengen. Dat betekent dat wie toch de weg opgaat met een medische aandoening, toch strafbaar kan zijn.

Theorie examen en chronische ziektes

Nog voordat je besluit voor het rijbewijs te gaan lessen, is het belangrijk de afweging te maken of het überhaupt mogelijk is om een rijbewijs te halen. Bij sommige aandoeningen is het niet mogelijk om een rijbewijs te halen. Er moeten dan aanpassingen worden gemaakt aan de auto of men is volledig ongeschikt voor het rijden.

Wil je theorie examen auto gaan doen, dan kun je het beste eerst de lijst van ziektes bij het CBR opvragen. Daarnaast kun je bij het CBR of je rijschool navraag doen of je met je omstandigheid de weg op mag. Is dat het geval, dan kun je zorgeloos beginnen met het leren van het auto theorie examen en gratis theorie examen auto oefenen doen.

Blijkt dat er toch problemen zijn die het rijden in de weg kan staan, dan zal je eerst naar een medisch specialist moeten. De beste oplossing is de specialist van tevoren te vragen of de aandoening een probleem voor het rijbewijs kan vormen. Dan is het advies gratis. Wanneer je een theorie examen auto al afgelegd hebt, kun je het praktijkexamen gaan doen. Dan moet je een eigen verklaring invullen. In dat geval is het noodzakelijk om een medische test te ondergaan. De kosten voor deze onderzoeken zijn voor rekening van de deelnemer. Maak dus van tevoren een afweging of je volledig rijgeschikt bent.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: