Dien je straks twee keer theorie en praktijkexamen auto doen?

Moet je over een paar jaar twee keer theorie examen auto en twee keer het praktijkexamen afleggen voordat je je rijbewijs hebt behaald? Dan zou zomaar kunnen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. De brief heet ‘Nationaal leerplan leerling rijbewijs B’ en daarin staan een groot aantal veranderingen over het behalen van je rijbewijs. Zo zijn er nieuwe eisen aan waar een rijopleiding aan moet voldoen. Bovendien staat er in de brief dat er onderzocht wordt of het mogelijk is om twee theorie examens in te voeren. Als je je theorie dan twee keer hebt behaald, moet je ook nog twee keer het praktijkexamen afleggen voordat je je rijbewijs hebt.

Wijzigingen theorie examen auto en praktijkexamen door nationaal leerplan

Het is nog niet duidelijk of het nieuwe Nationaal Leerplan zal worden ingevoerd en per wanneer de wijzigingen gaan gelden. Maar in het plan staat wel dat de rijopleiding in de toekomst uit meerdere toetsmomenten moet bestaan. Dat betekent dat er onder meer één verplichte extra theorie examen auto wordt ingevoerd. Na het afrijden moet de kandidaat nog een keer afrijden voordat hij zijn rijbewijs heeft behaald. Nu is het nodig om nog maar één keer een theorie examen en praktijkexamen te doen.

Hoewel het slagingspercentage al laag is, zullen in de toekomst nog minder mensen hun rijbewijs in één keer halen. In het eerste deel van het theorie examen auto wordt gekeken of de leerling wel genoeg weet van de verkeersregels. In de toets moet je ook je kennis van verkeerstekens en verkeersborden laten zien. Het tweede deel van het theorie examen staat dat in het teken van verkeersinzicht en gevaarherkenning.

In het Nationaal Leerplan staat ook dat het praktijkexamen wordt veranderd. Aan het einde van de opleidingsfase rijdt de instructeur eerst een adviesrit met de kandidaat. Bij zo’n rit wordt gekeken of de leerling wel op het gewenste niveau zit om zijn rijbewijs te kunnen halen. Pas na de adviesrit kun je dan een praktijkexamen gaan inplannen. Op die manier wil het CBR voorkomen dat er kandidaten proberen het praktijkexamen af te leggen, terwijl zij niet de vaardigheden hebben om het rijbewijs succesvol te kunnen behalen.

Waar komen de voorstellen vandaan?

Het twee keer doen van een auto theorie en twee keer afleggen van een praktijkexamen komt niet uit de lucht vallen. Eerder liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doen naar hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Het zijn vooral jonge bestuurders die ongelukken veroorzaken. Dat komt vooral door een gebrek aan kennis en vaardigheden. Om die reden werden er in 2021 negentien adviezen gepresenteerd in het Rapport Roemer. Onder leiding van Emile Roemer werd er onderzoek gedaan naar hoe de rijschoolbranche verbeterd kan worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat eind dit jaar nog meer informatie geven over hoe de adviezen uit het rapport Roemer moeten worden vormgegeven. Daarvoor gaat het ministerie eerst nog overleggen met rijscholen, het CBR en IBKI.

Lastiger om je rijbewijs te halen

Het is nog niet duidelijk of alle adviezen worden overgenomen en of je straks echt twee keer auto theorie en het praktijkexamen moet doen. Dat is momenteel nog maar een advies dat in het Nationaal Leerplan staat. Maar als de plannen doorgaan en echt op deze manier worden ingevoerd, zal het straks lastiger zijn om je rijbewijs te halen. Dat heeft vooral te maken met het praktijkgedeelte. Als de rijopleider denkt dat je er klaar voor bent, kun je een praktijkexamen aanvragen.

Dat kan straks niet meer. Je moet dan eerst een adviesrit maken en bij wijze van proef alvast afrijden. Pas als je daarvoor weet te slagen, kun je een praktijkexamen aanvragen. Het theorie examen auto bestaat nu ook al uit de onderdelen die straks los van elkaar worden getrokken. Het theorie examen leren is de beste manier om je er op voor te bereiden. Je kunt daarna een gratis oefenexamen auto theorie doen om te zien of je voor het echte examen geslaagd zou zijn. De vragen zijn gebaseerd op de methode van het CBR, zodat je precies weet welke soort vragen je kunt verwachten.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: