Waar gaat het theorie examen auto over?

Als je het theorie examen auto voor het eerst af gaat leggen, wil je graag weten welke vragen je kunt verwachten. Natuurlijk kunnen we je niet vertellen welke vragen je precies zult krijgen, want dat is fraude. Het is wel mogelijk om je goed voor te bereiden op het examen. Zo kun je bijvoorbeeld een gratis oefenexamen auto theorie maken. Je krijgt dan ongeveer dezelfde vragen als die je ook bij het echte examen van het CBR kunt krijgen. En we kunnen je wel vertellen welke onderdelen je op het examen kunt verwachten.

Onderdelen van het theorie examen auto

Het theorie examen auto bestaat uit drie vaste onderdelen: kennis, inzicht en gevaarherkenning. Verreweg de meeste kandidaten die dit examen niet in één keer weten te behalen, struikelen over het onderdeel gevaarherkenning. Dit is het lastigste onderdeel waarbij je ook nog het minste aantal fouten mag hebben. Gevaarherkenning is belangrijk, omdat je namelijk in de praktijk gevaar moet kunnen inschatten en binnen een kort moment de juiste beslissing moet maken. Daarom is het CBR erg streng op dit onderdeel.

Gevaarherkenning

Bij gevaarherkenning moet je het gevaar kunnen herkennen in verschillende situaties. Er zijn 25 vragen op dit onderdeel van het examen. Het beantwoorden van de vragen is niet erg moeilijk, want je hebt steeds drie keuzes waaruit je kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om in een situatie te remmen, gas los te laten of niets te doen. Dit onderdeel is voor veel kandidaten een struikelblok. Je doet er dus goed aan om het theorie examen te oefenen middels de betaalde oefenexamens. Zo krijg je precies te zien wat het juiste antwoord was en welke onderdelen van gevaarherkenning je nog beter moet oefenen, voordat je het echte examen kunt doen.

Kennis

Het theorie examen auto bestaat uit 12 vragen die de kennis van de kandidaat toetsen. Daarbij gaat het om het gebruik van de weg, voorrang en voor laten gaan, bijzondere wegen, weggedeeltes en manoeuvres, verkeerstekens en aanwijzingen, verantwoorde deelname en milieubewust rijden, wetgeving en voertuigkennis.

Dit betekent dat er onder meer wordt gekeken op je je plaats op de weg kent, of je weet wanneer je mag inhalen en wat je bijvoorbeeld moet doen als je een militaire colonne ziet. Daarnaast toetst dit onderdeel het gebruik van lichten en het geven van signalen, de kennis van verkeersborden en verkeerstekens. Daarnaast is ook het milieu steeds belangrijker, waardoor er nu ook gekeken wordt of je genoeg actie onderneemt om klimaatvriendelijk te rijden. Uiteraard wordt er ook getoetst of je genoeg weet van verkeerswetgeving en het gebruik van de auto, zoals bijvoorbeeld dashboardsymbolen en spiegels.

Inzicht

Een ander onderdeel dat het waard is om aandacht aan te besteden bij het theorie leren, is inzicht. Zo wordt er onder meer gekeken naar het gebruik van de weg, voorrang en voor laten gaan, bijzondere wegen, weggebruikers en manoeuvres, veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties, verkeerstekens en aanwijzingen en verantwoorde verkeersdeelname.

Je ziet bij dit onderdeel dat er wat overlap is met het onderdeel kennis. Daarom gelden deze twee onderdelen als het grootste deel van het examen. Hierbij wordt met name gekeken naar wat je doet in een noodsituatie en of je de risico’s op de weg voldoende kent. Samen met gevaarherkenning zijn dit belangrijke onderdelen om te oefenen.

Je voorbereiden op het theorie examen auto

Je doet er dus goed aan om het theorie examen auto goed voor te bereiden door het online theorieboek te bestellen. Dit werkt vaak beter dan het gebruik van een oud papieren theorieboek. Daarnaast kun je betaalde oefenexamens bestellen, zodat je precies weet welke vragen je goed en fout had en wat het juiste antwoord was. De oefenexamens zijn gebaseerd op de vragen van het CBR, zodat je goed voorbereid het echte examen kunt maken.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: