Wachttijden voor het theorie examen

Kandidaten voor het theorie examen auto en het bijhorende praktijkexamen moeten soms lang wachten totdat zij hun examens af kunnen leggen. Doorgaans streeft het CBR ernaar om binnen zeven weken kandidaten in te kunnen plannen. Herexamens zouden binnen vijf weken moeten worden gepland.

Het zijn de afspraken die het CBR maakte met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de praktijk kunnen wachttijden soms fors hoger uitvallen. Er zijn bovendien grote regionale verschillen. De wachttijd is het aantal weken waarbinnen de kandidaat een examen kan reserveren. Ook voor het theorie examen auto duurt het vaak langer totdat men het examen af kan leggen. Dat heeft te maken met een grote vraag naar theorie examens, zeker in de zomerse periodes.

Theorie examen wachttijd

Normaal gesproken zou de wachttijd voor een theorie examen auto, een paar weken moeten zijn. Doorgaans zou je binnen vijf tot zeven weken ingepland moeten worden. Maar er zijn inmiddels grote regionale verschillen, waardoor bij een aantal examencentra de wachttijd fors op kan lopen. Soms kan de wachttijd op zes weken liggen, terwijl de wachttijd op andere momenten tot wel negen weken op kan lopen.

Terwijl het praktijkexamen vaak wordt aangevraagd door de rijschool, kan de kandidaat voor het theorie examen auto deze gemakkelijk zelf aanvragen via de online portal van het CBR, MijnCBR. Wie denkt dat hij voldoende kennis heeft om over een aantal weken het theorie examen auto af te leggen, kan het best enkele weken van tevoren al reserveren.

Praktijk examen wachttijd

Met de wachttijden voor het afleggen van een praktijkexamen auto is het slechter gesteld. Het aantal mensen dat bij de afdeling Rijgeschiktheid van het CBR erg lang moet wachten, in opnieuw toegenomen. Het CBR heeft daartoe een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Vijf procent van de klanten werd in 2018 niet binnen vier maanden geholpen. Inmiddels ligt dat percentage op zeven procent.

Gedupeerden wachttijd CBR

Volgens het CBR is de langere wachttijd ontstaan door de commotie over de gezondheidsverklaring en de media-aandacht die daarvoor is geweest. Veel meer kandidaten besloten al veel vroeger een gezondheidsverklaring in te dienen. Daardoor zijn er 60.000 meer verklaringen ontvangen dan gebruikelijk is.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de situatie bij het CBR ‘reden tot zorg’. Het hele jaar 2019 zal nodig zijn om de grote achterstanden in te lopen. Het CBR heeft inmiddels een prioriteitensysteem ingevoerd, waarbij ABET-klanten urgentie krijgen. Het gaat dan om mensen wiens rijbewijs al verlopen is of al binnen zeven dagen zal verlopen. De gezondheidsverklaring moet dan wel al 90 dagen voor afloop zijn ingediend.

Langer wachten bij ingrijpen praktijkexamen

Om te zorgen dat men name de wachttijd voor een praktijkexamen niet verder oploopt, heeft het CBR nieuwe maatregelen genomen. Als de examinator ingrijpt bij een praktijkexamen en het examen volledig afbreekt, moet de kandidaat rekening houden met een langere wachttijd. Normaalgesproken kan de kandidaat binnen twee weken op nieuw een praktijkexamen auto afleggen. Om het systeem te ontzien, moet de kandidaat nu zes maanden wachten en in de tussentijd zijn rijvaardigheid op niveau brengen.

Begin alvast met theorie examen auto leren

Gezien de wachttijden is het raadzaam vroeg te beginnen met het theorie examen auto leren. De wachttijden nemen in de zomer altijd fors toe, waardoor het enkele weken kan duren totdat men aan de beurt is voor het afleggen van het examen. Hoe druk het precies is, is in te zien via het portaal van het CBR, MijnCBR.

Soms kan de wachttijd oplopen tot enkele maanden. Begin tijdig met het theorie examen auto leren middels het online theorieboek. Het theorieboek is online en daardoor gemakkelijk door te bladeren. Verder is het boek voorzien van interactieve elementen, zoals bijvoorbeeld video’s om de stof te ondersteunen. Daardoor is het eenvoudiger de stof te begrijpen.

Theorie examens oefenen

Na het leren van het theorie examen auto kan men gratis theorie examens oefenen. Dit kan slechts een beperkt aantal keer. Wie het theorieboek aanschaft, kan een pakket met oefenexamens afnemen. Deze examens zijn gebaseerd op dezelfde methode als die van het CBR. Daardoor kunnen kandidaten alvast wennen aan de vraagstelling en examenomgeving. Genoeg vertrouwen in het examen? Vraag dan tijdig het theorie examen auto aan om lange wachttijden te voorkomen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: