2toDrive voorlopig ten einde

Het project 2toDrive krijgt voorlopig een einde. De overheid legt het project tijdelijk stil, omdat het kabinet Rutte II niet gelukt is de wet op tijd in te voeren. Het project en de wet sluiten niet op elkaar aan. Het project eindigt op 31 oktober, omdat de wet nog niet volledig is ingevoerd. Wel komt er een overgangsregeling, zo belooft de verkeersminister.

Het project 2toDrive was een experiment waarbij jongeren op hun 17e al hun rijbewijs kunnen halen. Na 1 november vervalt die wet, wat betekent dat eenieder die geen 18 is, na deze datum geen rijbewijs meer kan halen. Uiteraard blijven de rijbewijzen van deelnemers die hun rijbewijs al gehaald hebben middels dit experiment, gewoon geldig.

Wet 2toDrive niet op tijd ingevoerd

Jongeren die vanaf 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen straks niet meer meedoen aan het experiment. Zij moeten wachten totdat de wet is ingevoerd. Wanneer dat precies zal gaan gebeuren, is niet duidelijk. Nieuwe deelnemers zullen dus moeten wachten. Jongeren die op 1 november 2017 wel al 16 jaar of ouder zijn, mogen mogelijk nog wel meedoen aan het experiment.

De overheid werkt op dit moment aan een overgangsregeling die het afleggen van het rijexamen onder de 18 mogelijk moet blijven maken. Met het project 2toDrive kunnen jongeren al vanaf 16,5 jaar op rijles gaan en vanaf hun 17e het praktijkexamen afleggen. Zij kunnen bij goed gevolg het rijbewijs halen. Voorwaarde is wel dat tot hun 18e er een ervaren begeleider meerijdt. Dat is een begeleider met meer dan vijf jaar rijervaring.

Sinds de start van het experiment in november 2011 hebben al 220.000 deelnemers het experiment succesvol afgelegd. Het experiment werd in november 2011 ingevoerd en komt nu aan zijn einde, omdat de overheid de wet niet rond krijgt. Minister Schultz van Haegen beloofde eerder dat de wet definitief zou worden ingevoerd. De invoering blijkt achter te liggen op schema en het is de vraag wanneer deze weer wordt opgepakt. Schultz van Haegen is geen minister meer, nu het kabinet Rutte III in werking is getreden. Het CBR denkt dat de wet rond 2018 wordt ingevoerd.

Overgangsregeling

Deelnemers die op 1 november 2017 16 jaar of ouder zijn, krijgen te maken met een overgangsregeling. Zij mogen nog steeds hun rijbewijs halen vanaf hun 17e levensjaar. Voor hen verandert er niks: zij mogen het rijbewijs halen en vervolgens onder toezicht van een ervaren bestuurder de weg op. Jongeren die op 1 november 2017 geen 16 jaar of ouder zijn, worden uitgesloten van het experiment.

Dat betekent dat deze groep jongeren moet wachten totdat de wet definitief is ingevoerd. Als de wet niet wordt ingevoerd, betekent dit dat deze jongeren moeten wachten totdat zij 18 zijn. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren, omdat eerder al werd beloofd dat de wet op langere termijn wel ingevoerd zal worden. Mogelijk zal de definitieve wet dan ook in of rond 2018 worden ingevoerd.

Het kabinet heeft gekozen voor een leeftijdsgrens van zestien jaar. Dat is omdat binnen het huidige experiment de leeftijd op zestien jaar ligt, wanneer jongeren het theorie examen auto mogen doen.

CBR: “Even wachten”

Volgens het CBR zal de wet mogelijk worden ingevoerd nog voordat de jongeren 16,5 jaar zijn. Het CBR verwacht dan ook dat het nieuwe kabinet haast maakt met de invoering van de definitieve versie van de wet 2ToDrive. Het CBR raadt jongeren dan ook aan gewoon te starten met de theorie- en praktijklessen. Toch moeten toekomstige bestuurders nog even geduld hebben. “Wel even wachten met het theorie-examen”, zegt het CBR.

Het CBR schat dat de vertraging van de wet 2toDrive en de overgangsregeling gevolgen zal hebben voor zo’n twintig leerlingen per maand. Aanvankelijk zouden zij direct na hun 16e verjaardag beginnen met het theorie examen auto, maar dit komt nu pas later aan bod.

Overheid onderzocht andere opties

De oud-minister Melanie Schultz van Haegen heeft verschillende opties laten onderzoeken, nadat bleek dat het experiment en de definitieve wet niet door elkaar opgevolgd zouden worden. Daarbij is uiteindelijk gekozen voor de mogelijkheid om jongeren die op 31 oktober 2017 zestien jaar of ouder zijn, onder het overgangsrecht vallen. “Op deze wijze kan het beste worden voorkomen dat jongeren tevergeefs hebben geïnvesteerd in het opleidingstraject”, schrijft Schulz van Haegen in het Staatsblad. Bovendien is de optie aantrekkelijk omdat het minder financiële en organisatorische gevolgen heeft voor het CBR en de rijbranche, zo denkt Schultz van Haegen.

Theorie examen moet later

Het is dus wel al mogelijk om vanaf je zestiende te beginnen met auto theorie leren en het doen van praktijklessen. Dit mag vanaf het zestiende levensjaar. Vanaf 17 mochten deelnemers normaal gesproken het praktijkexamen doen. Dat mag nu niet meer. Alleen jongeren die op 1 november 16 jaar of ouder zijn, vallen onder de overgangsregeling. Mogelijk zal de overgangsregeling een aantal maanden aanhouden. Naar verwachting wordt de definitieve versie van de wet 2toDrive begin 2018 ingevoerd. Het duurt dus nog een aantal maanden.

Deelnemers die nog geen 16 zijn op 1 november 2017, moeten wel wachten met het theorie examen. Theorie examen oefenen is altijd een goed idee, maar het examen afleggen mag pas later. Voor deelnemers die op deze datum wel al 16 jaar of ouder zijn, verandert er niets. Zij kunnen beginnen met het auto theorie leren en mogen vanaf 16,5 jaar praktijkexamen doen. Vanaf het 17e jaar mag men dan de weg op, onder toezicht van een ervaren bestuurder. Deze bestuurder dient tenminste 5 jaar rijervaring te hebben. Zodra de deelnemer 18 wordt, mag hij zonder supervisie autorijden.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: