CBR kijkt terug op nog een jaar vol corona en late theorie examens

Het CBR heeft er een behoorlijke kluif aan gehad om alle theorie examens auto en praktijkexamens en andere toetsen opnieuw in te plannen. Net als 2020 was voor het CBR het jaar 2021 een jaar vol corona en aanpassingen aan de planning. Het jaar begon onmiddellijk met een maandenlange lockdown. Die lockdown was zo ingrijpend, dat het voor het CBR onmogelijk was om de examens door te laten gaan. De verplichte anderhalve meter en andere maatregelen zorgden ervoor dat het CBR tijdelijk dicht moest. Toen het CBR eindelijk weer open kon na overleg met de overheid, werd besloten dat veel theorie examens en praktijkexamens niet door mochten gaan. Door de maatregelen zag het CBR de capaciteit behoorlijk slinken, zo blijkt uit het jaarverslag.

Meer examens bij CBR afgenomen dan in 2021

Het CBR kreeg te maken met strenge maatregelen als gevolg van de lockdown die gold om de torenhoge besmettingscijfers van het coronavirus terug te dringen. Veel bedrijven en instanties gingen dicht en dat was voor het CBR niet anders. Daarna besloot de overheid dat het wel weer verantwoord was om examens zoals het theorie examen en het praktijk examen auto af te nemen. Daarvoor moesten wel allerlei maatregelen worden genomen. De mondkapjes moesten verplicht op, er gold een verplichting om anderhalve meter afstand te houden en kandidaten mochten niet samen in een auto naar het examen komen. Was dat wel het geval, dan ging het examen niet door.

Maar desondanks had het CBR ook een meevaller. In 2021 kon het exameninstituut bijna 20 procent meer examens afnemen dat het coronajaar ervoor. Daarnaast zette het CBR ook extra collega’s in, waardoor het mogelijk was om meer examens af te nemen. Daardoor liepen de wachttijden op sommige locaties terug, maar bleven andere examenlocaties achter. Daar geldt nu nog steeds een lange wachttijd. Het aantal examens dat werd afgenomen bij het CBR lag op 1,5 miljoen, tegen 1,2 miljoen een jaar eerder. Het CBR zat daarmee vorig jaar op hetzelfde niveau als toen het coronavirus nog niet was uitgebroken.

Reserveringstermijnen blijven lang

Hoewel het CBR dus meer examens wist te verwerken, had dat niet meteen positieve gevolgen voor de wachttijden van de examens. Want ondanks dat bijna alle maatregelen momenteel zijn opgeheven, is het gevolg van de pandemie nog steeds goed te merken bij de examenkandidaten. Corona is niet weg, er dreigt in de zomer een nieuwe golf aan te komen. Mogelijk moeten er dan weer opnieuw maatregelen worden genomen. De kans is groot dat er weer mondkapjes moeten worden gedragen en dat de capaciteit opnieuw slinkt door de herinvoering van de verplichte anderhalve meter. Of die maatregelen echt komen, is nog niet te zeggen.

Feit is dat de wachttijden voor met name de praktijkexamens auto, motor en bromfiets nog steeds veel langer zijn dan normaal. De wachttijden voor het theorie examen auto zijn met name bij de locaties in de Randstad nog steeds langer dan normaal. Op andere locaties daalde de wachttijd voor het theorie examen auto wel weer tot het gewenste niveau. Het CBR had dat vooral te danken aan het feit dat de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (D66) de anderhalve meter afstand heeft afgeschaft.

Het gat tussen theorie examen en praktijk

Doordat met name de wachttijden van het praktijkexamen auto nog erg lang zijn, is er een gat ontstaan tussen het behalen van het theorie examen en het moeten wachten op de praktijkexamens. Het is dus zeker aan te raden om vroeg te beginnen als je je rijbewijs wilt halen.

Dat kan het best door eerst het online theorieboek aan te schaffen. Daarin staat de interactieve stof, zodat je meer context krijgt bij wat er in het theorieboek staat. Daarnaast is het mogelijk om gratis oefenexamens te maken. Zo kun je testen wat je al hebt onthouden van de leerstof. Heb je je theorie examen al gehaald maar wil je je kennis up-to-date houden voor het praktijk examen? Dan kun je het best kiezen voor een aantal oefenexamens. Want de stof die je hebt geleerd voor het theorie examen, hoort ook bij het praktijk examen.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: