Ook op het praktijkexamen wordt gelet op de theorie

Om het rijbewijs te halen dien je te slagen voor het theorie-examen, maar ook voor het praktijkexamen. Eerder werd alleen tijdens het theorie-examen gekeken of je voldoende kennis hebt van de theorie om je op de weg te mogen begeven. Na het maken van dit examen, en nadat je voldoende rijlessen had gehad bij je rijschool, mag je op voor het praktijkexamen. Ook tijdens dit praktijkexamen kun je nu vragen verwachten over de theorie.

Theorie op het praktijkexamen

De examinatoren van het CBR zijn namelijk geïnstrueerd om bij het praktijkexamen extra te letten op de kennis van de verkeersregels van de kandidaat, en het toepassen van deze regels in de praktijk. Dit komt doordat eerder veel rumoer was hoe goed het theorie-examen nou eigenlijk echt de kennis van de theorie test. Veel examenkandidaten konden namelijk aan de hand van trucjes het theorie-examen halen zonder dat ze echt de theorie in de vingers hadden. Deze trucjes werken nu gelukkig niet meer, dus leer sowieso goed. Het CBR is ook stenger geworden. Het theorie-examen is niet makkelijk.

Na deze berichtgeving melde de directeur van het CBR dat de examinatoren tijdens het praktijkexamen gingen proberen deze sjoemelaars eruit te pikken. Een paar dagen later werd deze maatregel opeens ingetrokken volgens de website van het CBR. Nadat onze minister van infrastructuur en milieu Kamervragen over de kwaliteit van het theorie-examen kreeg, blijkt dus dat alle examinatoren destijds wel degelijk gevraagd werd om extra aandacht te hebben voor het juist toepassen van de verkeersregels door de examenkandidaat.

Theorie in de praktijk

Het komt erop neer in de praktijk dat de examinatoren van het CBR extra opletten of je de verkeersregels wel goed toepast in de praktijk. Mocht dit niet zo zijn dan kan de examinator nogmaals een vergelijkbare situatie opzoeken en je vragen hierover stellen.

Leer dus goed de theorie. De theorie dien je niet alleen te kennen voor je theorie-examen, de theorie dien je te kennen zodat je je veilig op de weg kunt begeven. Een goede rijopleiding is een investering in je eigen veiligheid. Het gaat er immers om dat je verantwoord leert rijden. Helaas zakken vooral jongeren voor het theorie-examen omdat ze dit examen onderschatten of gewoonweg niet goed leren. Wij streven ernaar om het slagingspercentage van het theorie-examen te verhogen door je op een snelle, gemakkelijke en leuke manier voor te bereiden zodat je een optimale slaagkans hebt. Dit doen we niet alleen door allerlei informatie over het theorie-examen te verzamelen, maar vooral met onze online oefen en leer pakketten.


Laatst gewijzigd:
« Ga terug naar het nieuws / blog overzicht

Slaag in één keer voor je theorie-examen!
Ik wil graag mijn theorie-examen: